Muzyka Świata w Miastach Orędownikach Pokoju Płońsk, 14 czerwca 2015

User

14.06.2015, w Państwowej Szkole Muzycznej w Płońsku odbył się kolejny koncert w ramach realizacji programu ?My Music for Peace- Moja Muzyka dla Pokoju? objętego Patronatem Honorowym Władysława Bartoszewskiego

Muzyka Świata w Miastach Orędownikach Pokoju Płońsk 2015

Wystąpił niezwykły duet STEVE KINDLER - skrzypce elektryczne 9 strunowe i skrzypce akustyczne, oraz MIROSŁAW MUZYKANT -perkusja, fortepian. Koncert poprzedzony został występem JACKA MAŁACHOWSKIEGO, akordeonisty, wykładowcy współpracującego z Filharmonią Narodową.

Patronat Honorowy nad koncertem objął Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

http://nowykurierplonski.pl/73122-277483,My-Music-for-Peace,0.html/

http://extra-plonsk.pl/muzyka-pokoju-na-9-strunowych-skrzypcach//

Było to pierwsze wydarzenie projektu, realizowanego pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju IAPMC, współfinansowanego przez Muzeum Historii Polski, w ramach programu ?Patriotyzm Jutra?. Wpisuje się w misję zachowania i pielęgnowania niematerialnego dziedzictwa kultury w jego najbardziej wzniosłym przesłaniu, jakim jest światowy pokój, wolność i dobro wszystkich ludzi.

W wyniku partnerskiej współpracy z Gminą Miasta Płońska, Koncert stanowił także część uroczystości ?Europa to Lubię? , z udziałem zaproszonych Gości -delegatów z Miast Partnerskich Płońska: Tiszafüred z Węgier, Soleczniki z Litwy i Antoing z Belgii. Partnerami wydarzenia były także Miejskie Centrum Kultury w Płońsku oraz Państwowa Szkoła Muzyczna.

Koncert otworzył Pan Andrzej Pietrasik, Burmistrz Płońska, opowiedział o współpracy i przyjaźni łączącej Płońsk z Miastami Partnerskimi, przedstawił misję Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju, jaką jest wiodąca rola Miast w krzewieniu kultury pokoju.

Następnie Mirosława Boryna, Prezes Fundacji przedstawiła ideę programu ?Moja Muzyka dla Pokoju? . Steve Kindler opowiadał o przekazie muzycznym, który może służyć tworzeniu pokoju na świecie. Najistotniejszy nie jest rodzaj muzyki, lecz to, żeby płynęła prosto z serca. Liczy się osobiste, emocjonalne zaangażowanie zarówno Artysty, jak i słuchacza w pragnienie pokoju i szczęścia wszystkich ludzi.

Przesłaniem i historycznym punktem odniesienia dla wydarzenia w Płońsku było ocalenie od zapomnienia szlachetnego dziedzictwa wielowiekowej koegzystencji dwóch narodów- polskiego i żydowskiego i uczczenie pamięci pierwszego premiera Izraela, Dawida Ben Guriona, który urodził się w Płońsku. W tym dniu Muzyka była odpowiedzią na ciągle aktualną konieczność pracy na rzecz pojednania w duchu przyjaźni i wzajemnego szacunku.

Składamy serdeczne podziękowanie Panu Andrzejowi Pietrasikowi, Burmistrzowi Miasta Płońska, Przewodniczącemu Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju za przyjęcie propozycji współpracy przy realizacji koncertu i za objęcie Patronatem Stowarzyszenia całego projektu i zaangażowanie w inicjatywę wpisującą się w działania na rzecz pokoju.

Serdecznie dziękuję także Pracownikom Urzędu Miasta Płońska za pomoc i współpracę w szczególności Panu Kamilowi Wyrzykowskiemu, za wsparcie we wszystkich działaniach przy realizacji projektu ,Pani Julii Chlewickiej Dyrekcji i Pracownikom Miejskiego Centrum Kultury za wspólną pracę i zaangażowanie oraz Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku i za udostępnienie Auli podczas pracy nad projektem.

Bardzo dziękuję Panom Akustykom za wytrwałą pracę podczas prób i koncertu.

Składam także serdeczne podziękowanie Dyrekcji Miejskiego Centrum Kultury za sfinansowanie noclegów dla Muzyków i Agenta. Dziękuję za miłą i serdeczną obsługę Dyrekcji i Obsłudze Zajazdu ?HETMAN?.

 Miejskie Centrum Kultury http://www.mckplonsk.pl/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju https://www.facebook.com/iapmc?fref=ts

Miejskie Centrum Kultury https://www.facebook.com/MCKPlonsk

Muzeum Historii Polski http://muzhp.pl/pl/http://muzhp.pl/pl/

Patriotyzm Jutra http://muzhp.pl/pl/c/1532/patriotyzm-jutra

Relacja z koncertu Płońsk czerwiec 2015  PDF 153 kb

Relacja z koncertu Płońsk czerwiec 2015  PDF 340 kb

plonsklogotypy

Mamy zaszczyt poinformować, że Patronat Honorowy nad wydarzeniem przyjął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Patronat Marszałka woj. Mazowieckiego

zapowiedzplonskmymusicforpeace small