Informacje o Fundacji

Obecnie Centrum istnieje jako fundacja. została wpisana przez Sąd Rejonowy VII Wydział Sądu Rejestrowego w Toruniu do rejestru KRS pod numerem 0000225781 w dniu 06 stycznia 2005 roku.

Organy Fundacji: Rada Fundacji. Tworzą ją Fundatorzy: Andrzej Boryna Mirosława Anna Boryna Krystyna Wiśniewska

Zarząd Fundacji Tworzy go Prezes. Prezesem Fundacji jest Mirosława Anna Boryna

Konto Fundacji: Bank BGŻ S.A. w Toruniu. Wały Gen. Sikorskiego 15; 87-100 Toruń, nr 27 2030 0045 1110 0000 0168 8680

Rada Honorowa Po powstaniu Centrum jego członkami honorowymi zostało wiele wybitnych osobistości reprezentujących medycynę dźwięku: muzyków, terapeutów, wykładowców i badaczy naukowych oraz osób czynnie wspierających ideę i działania Centrum. Obecnie są członkami Rady Honorowej Fundacji.

Statut Nasze główne cele (wyjątki ze Statutu Fundacji)

1. Inicjowanie, promocja, realizacja i wspieranie działań w zakresie: - terapii i leczenia za pomocą dźwięku i muzyki - wykorzystania muzyki i dźwięku w edukacji - upowszechniania wiedzy na temat dźwięku i jego wpływu na organizmy żywe oraz informacji o światowych dokonaniach w dziedzinie sonoterapii. 2. Prezentowanie różnych stylów muzycznych oraz dokonań największych twórców w dziedzinie muzyki o charakterze leczniczym ukazując muzykę jako narzędzie do leczenia i terapii 3. Zaopatrywanie placówek medycznych, opiekuńczych i oświatowych w nowoczesny sprzęt do terapii dźwiękiem oraz w nagrania profesjonalnej muzyki leczniczej i relaksacyjnej.

Będziemy je realizować m.in. poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie działań związanych z terapią dźwiękiem: a) spotkań, konferencji, sympozjów i seminariów b) koncertów i festiwali muzyki leczniczej c) pokazów i prezentacji urządzeń do terapii dźwiękiem, instrumentów muzycznych różnych kultur oraz nagrań; d) kursów i warsztatów w zakresie - terapii dźwiękiem - wykorzystania muzyki w edukacji i terapii pedagogicznej 2. prowadzenie sondaży, ankiet w różnych grupach społecznych; 3. współpracę z placówkami służby zdrowia i uczelniami medycznymi 4. pozyskiwanie sponsorów wspierających finansowo i rzeczowo realizację programu Fundacji.