Ani Williams,1-4 Marca 2008

User

Dźwięki dla Życia, Toruń, Katowice - Marzec 2008

Koncerty. Warsztaty. Konferencje naukowe. Sesje terapeutyczne. Sponsorem pobytu Ani Williams w Toruniu był hotel FILMAR. Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Hotelu za wsparcie oraz pracownikom za wspaniałą obsługę i serdeczność.


1 marca. Sobota 11.00-13.00 Ani Williams odwiedziła dzieci, ich rodziców oraz pracowników Hospicjum dla dzieci "Nadzieja". Opowiadała o muzyce, leczniczej sile pieśni, To było wzruszające spotkanie, pełne serdeczności i piękna, wspaniałej muzyki doświadczania radości śpiewania. Składam serdeczne podziękowanie pani Ołenie Bożemskiej, Dyrektor Hospicjum oraz Pracownikom za przygotowanie tego wydarzenia.

19.00 Koncert w teatrze "Baj Pomorski" ul. Piernikarska 9 Wieczór rozpoczął się od występu tańca egipskiego w wykonaniu AMEAH. Jest instruktorką tańców orientalnych, psychoterapeutką, psychologiem, prowadzi zajęcia z dziećmi upośledzonymi. Następnie na scenie pojawiła się Ani Williams. Oczarowała publiczność poetycką, melodyjna grą na harfie i przepięknym głosem wyśpiewującym pieśni w językach współczesnych, po angielsku, francusku, hiszpańsku, i w dawnych, m.in. po aramejsku. Dla wszystkich obecnych wspomnienie tego koncertu będzie źródłem siły, radości i nadziei.

Teatr "Baj Pomorski" był także częściowo Sponsorem Koncertu. Składamy Dyrekcji Teatru serdeczne podziękowanie za wsparcie, dziękujemy także pracownikom Teatru za współpracę przy realizacji wydarzenia.

Składamy serdeczne podziękowanie uczennicom V LO im Jana Pawła II w Toruniu Adriannie Rejs, Patrycji Krzyżanowskiej, Paulinie Stefańskiej, Marcie Szychowskiej, Paulinie Fojt, które jako wolontariuszki udzielały się podczas organizacji a potem pracowały przy obsłudze koncertu oraz pani mgr Marleny Prusakowskiej, za kierowanie ich pracą.

2 marca. Niedziela 10.00 - 20.00 Warsztaty "Sound Medicine" w Wyższej Szkole Bankowej. ul. Dekerta 28 W czasie warsztatów Ani ukazała terapię dźwiękiem muzyką w ujęciu międzykulturowym, przedstawiła naukowe podstawy wyjaśniające zjawisko terapeutycznego i leczniczego oddziaływania dźwięku na organizm człowieka.

Wyższa Szkoła Bankowa była Partnerem Wydarzenia. Składamy serdeczne podziękowanie Pani Kanclerz Dorocie Dąbrowskiej za poparcie przedsięwzięcia, Dyrekcji WSB za współpracę i pomoc w realizacji warsztatów

3 marca. Poniedziałek Ani przeprowadzała indywidualne sesje leczenia dźwiękiem Analiza Spektrum Głosowego

4 marca. Wtorek 10.00 - 14.00 Konferencja - Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, uL.Dekerta 28 "Miejsce muzyki w terapii" Część I

Dialog kulturowy nośnikiem muzycznych form terapeutycznych.

W konferencji wzięli udział w większości studenci pedagogiki UMK, nauczyciele, terapeuci, lekarze Władze oświatowe Torunia były reprezentowane przez p. Zofię Łukaszewską, wizytatora Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Toruniu. Otwarcie: Prof. Aleksander Nalaskowski - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu Ołena Bożemska - dyrektor Hospicjum dla dzieci "Nadzieja", prezes Fundacji "Pomoc Rodzinie i Ziemi" Mirosława Boryna - Prezes Fundacji "Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką"

Część wykładowa: 1. Ani Williams - Rola i znaczenie terapii muzycznej w ujęciu kulturoznawczym i historycznym oraz w kontekście badań naukowych nad dźwiękiem. System terapeutyczny "Songaia" w pracy z dziećmi autystycznymi

Przerwa 2. Ks. Prof. Czesław Kustra, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK "Kiedy muzyka jest terapią a kiedy anty-terapią". 3. Dr hab. Waldemar Skrzypczak Katedra Filologii Angielskiej oraz Centrum Badan Australijskich  "Pojęcie Integralności w kulturze i w życiu: na przykładzie Aborygenów australijskich" Wydział Nauk Pedagogicznych był Partnerem Wydarzenia, Składamy serdeczne podziękowania panu prof. Aleksandrowi Nalaskowskiemu, dziekanowi Wydziału nauk Pedagogicznych UMK za poparcie i wspomaganie Przedsięwzięcia. Organizatorem Konferencji było Studenckie Koło Naukowe Pedagogów. Dziękujemy Współorganizatorowi, panu dr Pawłowi Sobierajskiemu, kierownikowi Naukowego Koła Pedagogów, pani Annie Kławsiuć oraz wspaniałemu Zespołowi Koła za zaangażowanie, sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie Konferencji. Składamy serdeczne podziękowania firmie "MARWIT" za wsparcie w postaci soków dla uczestników konferencji oraz za wsparcie finansowe.

Katowice 6-7 marca 2008 - Europejski Roku Dialogu Międzykulturowego 6 marca. Czwartek Biblioteka Śląska w Katowicach, ul. Ligonia 5 Warsztaty "Sound Medicine" w ramach Konferencji naukowej z cyklu "Między Sztuką a Terapią": p.t. "Dialog kultur nośnikiem form terapeutycznych bazujących na muzyce". Warsztaty składały się z części teoretycznej "Rola muzyki w kulturach starożytnych oraz we współczesnej terapii" i praktycznej. Wzięli w nich udział terapeuci, osoby niepełnosprawne, nauczyciele przedszkoli oraz szkół, w szczególności szkół specjalnych, integracyjnych.

7 marca. Piątek 12.00 Koncert w sali koncertowej Akademii Muzycznej, ul. Wojewódzka Towarzyszył on promocji projektu młodzieżowego wolontariatu oraz uroczystości wręczenia wyróżnień "Lady D." dla niepełnosprawnych Pań szczególnie aktywnych społecznie. Była to piękna lekcja integracji społecznej, a zarazem wzruszające przeżycie artystyczne. Organizatorem akcji był dr Henryk Iwa - Klub Europejski Quo Vadis, Uroczystość została objęta patronatem Pani Wicemarszałek Senatu RP Krystyny Bochenek.