My Music for Peace krótka informacja

kitaro 5

MY MUSIC FOR PEACE to program łączący mieszkańców różnych krajów poprzez muzykę.
Jego celem jest wykorzystanie potencjału muzyki do zmniejszenie skali wojen i przemocy, budowanie pokojowego,
harmonijnego modelu współistnienia.

Stanowi przestrzeń dla nowych inicjatyw, wielokierunkowych działań prowadzących do wypracowania sposobów obniżenia poziomu frustracji i agresji dzięki różnym formom sztuki.

Zapraszamy wszystkich do współtworzenia programu.

Dwie formy uczestnictwa

1. Jako odbiorca muzyki dla którego "my music" (moja muzyka) oznacza muzykę ,którą lubi, którą uważa za ważną dla siebie. Wystarczy, że słuchając utworu, dedykuje muzykę idei pokoju.

2. Jako artysta. "my music' (moja muzyka) czyli ta, którą tworzy lub wykonuje dla innych. Dedykując utwór idei pokoju na świecie jednoczy słuchaczy w tym pragnieniu.

Adresaci. Program adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, głównie do młodzieży.
Odbiorcami programu są zarówno artyści, muzycy jak i miłośnicy muzyki, nauczyciele, uczniowiei studenci, animatorzy kultury, politycy, ludzie kina, teatru, dziennikarze.

Treści i formy działania

1. Kształtowanie świadomości muzycznej. Działania kulturalne

2. Coroczny festiwal odbywający się w okresie 1- 6 sierpnia
Międzynarodowe wydarzenie kulturalne organizowane każdego roku w okresie 1-6 sierpnia w związku z rocznica ataków nuklearnych na Hiroszimę I Nagasaki.
Kulminacyjnym punktem będzie spektakularny koncert z udziałem artysty światowego formatu.

3. Nagroda MY MUSIC FOR PEACE przyznawana muzykom, których twórczość inspiruje i wspiera działania na rzecz pokoju. Otrzymają je artyści z różnych krajów świata.

4. MUZYCZNE KRĘGI POKOJU. Budowa obiektu - pomnika, przedstawiającego sylwetki wielkich muzyków XX wieku, uznanych za światowe ikony muzyki niosącej przesłanie pokoju. Sylwetki w postaci siedzącej będą umiejscowione na ławkach ustawionych w kręgach.

5. Edukacja, działania edukacyjne prowadzące do wychowania społeczeństwa dla pokoju

6. Organizacja konferencji o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. Interdyscyplinarne podejście do zagadnień : prawa człowieka, wojna, terroryzm, przemoc, zagrożenia dla ludzkości, przyszłość naszej planety, znaczenie muzyki dla budowaniu społeczeństwa pokoju, dziennikarstwo - rola reporterów - misjonarzy sumienia w kształtowaniu więzi między mieszkańcami wszystkich krajów świata.